Građevinar Kocić gradnja visokogradnja nisko gradnja prodaja betona temelji zastita temeljne jame sipovi dijafragme grubi gradjevinski radovi zavrsno zanatski radovi

O nama

Kvalitetom se vodimo, osvojenim tehnologijama se ponosimo.

Višegodišnjim radom fabrike betona, kompanija "Građevinar Kocić" usvojila je nove tehnologije i dovela proizvodnju na zavidan nivo kvaliteta. Svoje kapacitete i broj fabrika betona povećavala je u skladu sa razvojem same kompanije.

image01

Proizvodni kapaciteti

Danas, u svom zaokruženom procesu rada, ima četiri nezavisne proizvodnje betona. Dve fabrike su stabilne i lokacijski postavljene duž Dunava, na Adi Huji, a druge dve su mobilne i aktiviraju se po potrebi.

Ukupni kapaciteti naše proizvodnje su 230 m3 po času.

image01

Proces proizvodnje

Kompletan proces proizvodnje je propraćen kadrovski, labaratorijski i digitalno. Naše fabrike betona raspolažu svojom labaratorijom i svom savremenom opremom, kompjuterski sistem dozira sve potrebne sastojke betonske smeše prema zadatoj recepturi i prati sve faze proizvodnje kako bi se dobila tražena marka betona. Doziranje i podešavanje vlažnosti agregata, cementa, vode i dodataka betonu nam omogućavaju kvalitetan odgovor na sve zahteve tržišta.

image01

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta se vrši uvek na mestu spravljanja i na mestu ugrađivanja na opšte zadovoljstvo nas kao proizvođača i naših uvaženih kupaca.

Uz kontrolu Instituta za puteve Srbije naše fabrike betona izdaju ateste za sav proizveden beton na svojoj fabrici.

image01