Građevinar Kocić gradnja visokogradnja nisko gradnja prodaja betona temelji zastita temeljne jame sipovi dijafragme grubi gradjevinski radovi zavrsno zanatski radovi

STAMBENI PROSTOR

U najširem funkcionalnom smislu princip stambenog prostora podrazumeva ostvarenje različitih zahteva. Ovi zahtevi mogu biti racionalne i iracionalne prirode, a neki od nivoa na kojima se iskazuju su sledeći:

Organizacija unutrašnjeg prostornog sklopa zgrade

Ostvarivanje "programskih" zahteva, tj. omogućavanje nesmetanog odvijanja onih "tehnoloških" procesa koji su karakteristični za datu namenu

image01

Konstrukcija i materijali

Ostvarivanje sklopova koji su logični sa upotrebnog ili estetskog stanovišta

image01

Oblikovanje

Ostvarenje forme zasnovane na racionalnosti, intuiciji, funkciji ili nekom drugom principu u okviru celovitog arhitektonskog koncepta

image01

Organizacija rada

Planiranje, pripremne mere, realizacija, ...

image01