';

FABRIKA BETONA

PROIZVODNJA BETONA

Višegodišnjim radom fabrike betona, kompanija GK usvojila je nove tehnologije i dovela proizvodnju na zavidan nivo kvaliteta. Svoje kapacitete i broj fabrika betona povećavala je u skladu sa razvojem same kompanije. Danas, u svom zaokruženom procesu rada, ima dve nezavisne proizvodnje betona, obe u Beogradu, jednu na Adi Huji i drugu naselju Kumodraž.
230 m³ po času

Ukupni kapaciteti naše proizvodnje su 230 m³ po času. Kompletan process proizvodnje propraćen je kadrovski, labaratorijski i digitalno.

Savremena oprema

Naše fabrike betona raspolažu svojom labaratorijom i svom savremenom opremom, kompjuterski sistem dozira sve sastojke betonske smeše prema zadatoj recepturi I prati sve faze proizvodnje kako bi se dobila tražena marka betona. Doziranje i podešavanje vlažnosti agregata, cementa, vode i dodataka betonu nam omogućavaju kvalitetan odgovor na sve zahteve tržišta.

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta se vrši uvek na mestu spravljanja i na mestu ugrađivanja na opšte zadovoljstvo nas kao proizvođača I naših uvaženih kupaca. Uz kontrolu Instituta za puteve Srbije naše fabrike betona izdaju ateste za sav proizveden beton na svojoj fabrici.

GK KROZ BROJEVE

0
Zaposlenih
0
Useljenih stanova
0
Izgrađenih objekata
0
Mašina i vozila