';

FABRIKA BETONA

MEHANIZACIJA U PROIZVODNJI BETONA

“GK” fabrika betona pored proizvodnje, transportuje i ugrađuje beton. Svež beton  se do mesta ugradnje transportuje mikserima za beton što kupcu omogućava brz i ekonomičan način isporuke. Broj i kapacitet vozila su prilagođeni projektima svih veličina i zahteva. “GK” fabrika betona poseduje miksere kapaciteta 5, 7, 9, 10 i 12 m³ pumpe različitih veličina i namena, dve mobilne i jednu stabilnu (26 i 36 metara) i kapacitete od 30 do 160 m³ po času. Pumpe mogu transportovati beton tačno na mesto koje je zahtevano projektom, što je veoma korisno u slučaju kada je pristup mestu ugradnje otežan ili je potrebno ugraditi veću količinu betona. Izbor pumpe zavisi od udaljenosti mesta ili visine na kojoj se beton ugrađuje, kao i od raspoloživog prostora za prilaz i postavljane pumpe. U tom slučaju, za veću količinu betona fabrika je u mogućnosti da ponudi transport na 150 metara udaljenosti sistemom fleksibilnih creva što se obezbeđuje specijalnim recepturama pumpanih betona.

GALERIJA

GK KROZ BROJEVE

0
Zaposlenih
0
Useljenih stanova
0
Izgrađenih objekata
0
Mašina i vozila