';

KLJUČNE ČINJENICE

VRSTE RADOVA:

IZVOĐENJE PREOSTALIH RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA B-MALE SALE I NA DELU JUŽNOG PLATOA OBJEKTA A U OKVIRU KOMPLEKSA KOMBANK ARENA U BEOGRADU.

INVESTITOR:
VREDNOST:

134 Mil.

dinara
POVRŠINA:

2.293 m2

GODINA IZVOĐENJA:

2016/2017

GALERIJA