';

KLJUČNE ČINJENICE

VRSTE RADOVA:

IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI TEMELJNE JAME I AB KONSTRUKCIJE SA VIK, EE I TT INSTALACIJAMA NA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI PATRIJARHA VARNAVE  35 U BEOGRADU

INVESTITOR:

R.O.D.

VREDNOST:

1.000.000 €

POVRŠINA:

1.980 m2

GODINA IZVOĐENJA:

2013/2014

GALERIJA