';

VISOKOGRADNJA

VISOKOGRADNJA

Iskusni stručni kadar inženjera kompanije „GK“ zajedno sa tehničkim osobljem predvode veliki broj kvalifikovanih radnika, koji su svakodnevno spremni za izvršenje i najtežih zadataka.

Nivo kvaliteta gradnje i zadati rokovi su na prvom mestu, usled čega se planirane dinamike radova ispunjavaju u velikoj meri.

Politika firme je kontinuirano praćenje naprednih tehnologija, pa se u toku gradnje pored savremene mehanizacije koriste najsavremenije sistemske oplate za beton. Radi pružanja visokog kvaliteta proizvoda i usluga tržištu posedujemo fabriku za proizvodnju betona, šljunkaru za preradu agregata, pogone za obradu armature i najsavremenije sistemske oplate za beton.

GK KROZ BROJEVE

0
Zaposlenih
0
Useljenih stanova
0
Izgrađenih objekata
0
Mašina i vozila